Mica màu, xuyên sáng

Chất liệu: 

  • Acrylic

Xuất xứ: 

  • Đài Loan

Nhà SX: 

  • AnsyTech
Model: CC-102
CC-102
Model: CC-103
CC-103
Model: CC-115
CC-115
Model: CC-212
CC-212
Model: CC-202
CC-202
Model: CC-301
CC-301
Model: CC-302
CC-302
Model: CC-311
CC-311
Model: CC-314
CC-314
Model: CC-365
CC-365
Model: CC-373
CC-373
Model: CC-507Z
CC-507Z
Model: CC-560Z
CC-560Z
Model: CC-902
CC-902
Model: CC-905
CC-905
Model: CC-992
CC-992
Model: CC-993
CC-993
Model: CC-994
CC-994
Model: CC-2064
CC-2064
Model: CC-5002
CC-5002
Model: CC-5291
CC-5291
Model: CC-5422
CC-5422
Model: CC-9912
CC-9912